8 việc làm ky su cau noi tại Việt Nam

 • Lương upto 2500$
 • Chế độ phúc lợi đầy đủ
 • Có trao đổi nhân sự Việt Nhật
Ha Noi
 • Lương upto 2500$
 • Chế độ phúc lợi đầy đủ
 • Có trao đổi nhân sự Việt Nhật
Ha Noi
7 ngày trước
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • Health care insurance for official employees
 • Free Japanese class.
 • MVP awards for excellent employees
Ho Chi Minh
 • Health care insurance for official employees
 • Free Japanese class.
 • MVP awards for excellent employees
Hot
Ho Chi Minh
6 ngày trước