10 việc làm ky su cau noi tại Việt Nam

 • Làm việc với các công nghệ mới nhất
 • Lĩnh vực chứng khoán, tài chính hấp dẫn
 • Liên tục được đào tạo chuyên môn, kĩ năng
Ha Noi
Da Nang
 • Làm việc với các công nghệ mới nhất
 • Lĩnh vực chứng khoán, tài chính hấp dẫn
 • Liên tục được đào tạo chuyên môn, kĩ năng
Hot
Ha Noi
Da Nang
13 giờ trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Hybrid working
 • Great Benefit
 • Friendly Colleague
Ha Noi
 • Hybrid working
 • Great Benefit
 • Friendly Colleague
Hot
Ha Noi
4 ngày trước
 • 13th Salary + Excellent Bonuses (Up to 5 months)
 • Foreign language allowance (up to 500USD/month)
 • 19 days of paid leave + Premium global insurance
Ho Chi Minh
 • 13th Salary + Excellent Bonuses (Up to 5 months)
 • Foreign language allowance (up to 500USD/month)
 • 19 days of paid leave + Premium global insurance
Hot
Ho Chi Minh
2 ngày trước
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13th month Salary and Bonus
Hot
Ha Noi
3 ngày trước