50 việc làm kotlin tại Việt Nam

Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
6 giờ trước
 • Work in Ho Chi Minh City
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus
Ho Chi Minh
 • Work in Ho Chi Minh City
 • 14 days annual leave
 • Yearly performance bonus
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Training tại Nhật 1 năm
 • Review lương hàng năm
 • Du lịch công ty hàng năm
Ho Chi Minh
 • Training tại Nhật 1 năm
 • Review lương hàng năm
 • Du lịch công ty hàng năm
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Java Kotlin SQL
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Lương Up to 40M (có thể deal hơn nếu có năng lực)
 • Công ty hỗ trợ thiết bị như laptop, smartphone
 • Được làm việc tại thị trường Mỹ
Ha Noi
 • Lương Up to 40M (có thể deal hơn nếu có năng lực)
 • Công ty hỗ trợ thiết bị như laptop, smartphone
 • Được làm việc tại thị trường Mỹ
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
 • Attractive salary and benifit, 13th Salary
 • Premium health insurance, english glass
 • Provide MacBook Pro for work. Travel abroad.
Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benifit, 13th Salary
 • Premium health insurance, english glass
 • Provide MacBook Pro for work. Travel abroad.
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
 • Macbook is provided.
 • Competitive salary.
 • Annual leaves: 14 ~ 17 days.
Ho Chi Minh
 • Macbook is provided.
 • Competitive salary.
 • Annual leaves: 14 ~ 17 days.
Swift Kotlin iOS
5 ngày trước
Ho Chi Minh
5 ngày trước
 • Competitive salary package
 • Project celebration party
 • Company trip
Ha Noi
 • Competitive salary package
 • Project celebration party
 • Company trip
Ha Noi
9 ngày trước
 • Premium health insurance
 • Performance Bonus
 • Work-Life Balance
Ho Chi Minh
 • Premium health insurance
 • Performance Bonus
 • Work-Life Balance
Ho Chi Minh
11 ngày trước