41 việc làm kotlin tại Việt Nam

5 Android Dev (Java, Kotlin)~ $2000

Ha Noi
  • Tháng lương 13,14,15
  • Lương 15.000.000 - 45.000.000
  • Cơ hội thăng tiến cao, rõ ràng

Senior Android Engineer (Kotlin, Java)

Ho Chi Minh
  • Ownership and growth
  • Up to 5 mth performance bonus
  • Attractive Stock Options

Android Developer (Java, Kotlin)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Competitive salary & Benefits
  • 16+ days Annual Leave
  • Challenging healthtech domain