159 việc làm jquery tại Việt Nam cho bạn

PHP Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh - District 12

Frontend Web Dev (JQuery, CSS, ReactJS)

Ha Noi - Ba Dinh

Front-end Dev (JavaScript, PHP, Jquery)

Da Nang - Son Tra

Jr/Sr PHP Developer (JavaScript, jQuery)

Ho Chi Minh - Other

Front End Developer (HTML. CSS, jQuery)

Ho Chi Minh - District 12

IT Application Team Leader

Ho Chi Minh - District 1
  • Thu nhập cực hấp dẫn
  • Môi trường hiện đại/thân thiện
  • Rất nhiều phúc lợi tốt

06 PHP Developers (Laravel, Zend)

Ha Noi - Cau Giay

Senior SAP Fiori Consultant (onsite JP)

Ha Noi - Cau Giay
Ho Chi Minh - District 9

Backend Developers (Ruby on Rails)

Ho Chi Minh - District 10

Frontend Dev(JavaScript, Angular, HTML5)

Ha Noi - Hai Ba Trung

Senior .NET Dev - Signing bonus upto 50M

Ho Chi Minh - District 9
Ha Noi - Cau Giay

10 .NET Developer( C#, MVC) 550$- $2000

Ha Noi - Cau Giay

PHP Developer (Drupal)

Ho Chi Minh - Binh Thanh
  • 18 days of annual leave
  • Premium healthcare package
  • Travel chances to Switzerland

Front-End Developers (ReactJS)

Ho Chi Minh - Tan Binh

Full Stack Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh - District 3
Da Nang - Hai Chau

.NET Technical Lead

Ho Chi Minh - Binh Thanh

.NET Developer (all level) ~ $1500

Ha Noi - Bac Tu Liem
  • Thưởng cuối năm 2,5-3,5 tháng
  • Ăn trưa miễn phí tại công ty
  • Review lương 2 lần/năm

Sr/Jr Frontend ReactJS Devs (JavaScript)

Ho Chi Minh - District 3

Sr Frontend Dev (ReactJS, VueJS)

Ha Noi - Ba Dinh

Jr/Sr PHP Web Dev (Laravel, MySQL)

Ha Noi - Nam Tu Liem

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.