132 việc làm jquery tại Việt Nam cho bạn

SOFTWARE DEVELOPER (JavaScript, JQuery)

Ho Chi Minh

Sr Front-End (iOS/Kotlin/Swift )~2200$

Ha Noi

Senior .NET Dev – Signing bonus upto 30M

Ho Chi Minh

PHP Frontend Developer

Ho Chi Minh

.NET Developer – Microsoft C#

Ho Chi Minh
 • International Environment
 • Full Paid Insurance (NET)
 • 20 Days Leave, Healthcare +

10 Magento developers (Up to 2500$)

Ha Noi
 • Thưởng 2 lần/ năm
 • Tăng lương 2 lần/ năm
 • 19~20 ngày nghỉ có lương/ năm

Ruby on Rails Developer (up to $3000)

Ho Chi Minh

Ruby On Rails Developer (HTML5, CSS)

Da Nang

Full Stack - Java Web Developer

Ho Chi Minh

Sr FrontEnd (Angular, Javascript)~2200$

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET/C#)

Ha Noi

05 Junior/Middle Java Dev (upto~1800$)

Ha Noi

Full-stack Developer (Web/Java/Spring)

Ho Chi Minh

3 Java Web Dev (Spring, JavaScript)

Ha Noi

Senior Java Developer (Java, Spring)

Da Nang

PHP Developers

Ho Chi Minh

05 Senior PHP Developers (Laravel)

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Junior Frontend (Angular/ReactJS/VueJS)

Ha Noi
 • Cơ hội phát triển
 • Đào tạo nâng cao
 • Onsite nước ngoài

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

VDC in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
VDC in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.