ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

25 việc làm golang tại Hồ Chí Minh

Đăng 16 ngày trước

1 Senior & 3 Principal Golang Engineer

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
  • L&D programs; 17 days off
  • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Nhận thông tin việc làm golang tại Ho Chi Minh qua email
Đăng 27 ngày trước

Senior Golang Developer (Backend, AWS, MySQL)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • No.1 Construction Tech company in Japan
  • Hybrid working environment
  • Attractive salary and Macbook Pro

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.