23 việc làm games tại Hồ Chí Minh cho bạn

Unity3D Developer (games, .NET, JAVA,C#)

Ho Chi Minh
 • Tiếp xúc công nghệ mới thú vị
 • Team building thường xuyên
 • Phụ cấp, thưởng hàng năm

Senior Mobile Games Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • International workplace

Lập trình viên Games C/C++

Ho Chi Minh

Unity Games Developer (Engine Unity, C#)

Ho Chi Minh

Tool Programmer (Games, C#, .NET)

Ho Chi Minh

5 Games Developer(C#, HTML5, JavaScript)

Ho Chi Minh

Senior/Junior JavaScript Developer

Ho Chi Minh

Game Artits 2D

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Project Manager (Game Producer, English)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Mobile Game Designer

Ho Chi Minh

PHP Game Developer (Back-end)

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $1,500
 • Review salary (every 6 months)
 • Chance to work in Japan

Game Server Developer (Java, C#)

Ho Chi Minh

Game Developer (C++/ JavaScript)

Ho Chi Minh

Unity Developer (Android)

Ho Chi Minh
 • Review salary twice a year
 • Bao Viet's Health Insurance
 • Company trip once a year

02 Senior Java Developers (Game Mobile)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Unity Game Developer (Up to $1000)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer - Freelancer

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Sr. Mobile Apps Developers (iOS/Android)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật