24 việc làm games tại Hồ Chí Minh

 • Lương up to 20.000.000 VNĐ/ Tháng
 • Phụ cấp chuyên cần 1.000.000/tháng
 • Phụ cấp ăn ca: 50.000-70.000/ngày làm việc
Ho Chi Minh
 • Lương up to 20.000.000 VNĐ/ Tháng
 • Phụ cấp chuyên cần 1.000.000/tháng
 • Phụ cấp ăn ca: 50.000-70.000/ngày làm việc
Hot
Ho Chi Minh
1 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
4 ngày trước
Ho Chi Minh
7 ngày trước
 • Recognition & Rewards
 • Dynamic & international workplace
 • Hybrid working model
Ho Chi Minh
 • Recognition & Rewards
 • Dynamic & international workplace
 • Hybrid working model
OOP Games C++
9 ngày trước
Ho Chi Minh
9 ngày trước
 • Môi trường làm việc thân thiện năng động
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Nhiều hoạt động vui chơi, du lịch
Ho Chi Minh
 • Môi trường làm việc thân thiện năng động
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Nhiều hoạt động vui chơi, du lịch
Ho Chi Minh
12 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
3 ngày trước