21 việc làm Games tại Hồ Chí Minh cho bạn

Games Artist (UI-UX, Designer)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

Motion Graphic Designer (Games)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Great team&project, Big bonus
 • Chance to work in U.S office

2D Games Artist (UI-UX, Designer)

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Senior Games Designer/Product Owner

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Sr Games Unity Developer (Mobile Apps)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro Provided
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Senior Tester / QA (Games)

Ho Chi Minh
 • Company trip at least twice.
 • Big project bonus
 • Surely higher salary

Mobile Games Designer/Product

Ho Chi Minh

Game Art 2D/3D Designer - Up to $5000

Ho Chi Minh

HTML5 Game Developer [Javascript]

Ho Chi Minh
Ha Noi

Senior PHP Developer

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Games qua email

Unity Game Developer (C#, Mobile)

Ho Chi Minh

Game Developer (cocos2d-Js, C++)

Ho Chi Minh

Senior Game Mobile Dev - Global team

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro & extra screen
 • Talent team, Big project bonus
 • Abroad trip: 2 times annually

Unity Game Developer - Up to 28mil

Ho Chi Minh

Interactive Developer (Unity3D,AR/VR/MR)

Ho Chi Minh

Server Team Leader (Java)

Ho Chi Minh

04 Lập Trình Viên Unity

Ho Chi Minh

Unity3D Developer

Ho Chi Minh

QAQC Tester (Game/Mobile/Web)

Ho Chi Minh

Mobile Game Developer (Javascript/HTML5)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Usol Vietnam Headline Photo

Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực giàu trí tuệ, nhiều tài năng của Việt Nam

Ha Noi