47 việc làm game tại Việt Nam cho bạn

HTML5 Game Developer

Ha Noi

02 Graphic Game 2D Designer

Ha Noi

Unity Game Developer (C#; HN/HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh

2D Game Artist Designer - Upto $1500

Ha Noi

HTML5 Game Developers

Ho Chi Minh
Ha Noi

03 Junior/Senior Game 3D Artist

Ha Noi

03 Junior/Senior Game 3D Animator

Ha Noi

Unity Developer

Ha Noi

05 Unity Developers - Up to $1000

Ha Noi

04 Game Artist 2D(UI-UX)

Ha Noi
Nhận các việc làm game qua email

05 Unity Game Developers (Up to 1500$)

Ha Noi

05 Unity Developers

Ha Noi

Game Artist (3D art)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (Up to $1800)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Private Medical Check up
  • Project Bonus
  • Offer Personal Equipments

2D Graphic Designer

Ha Noi

Mobile Apps Developer (iOS/Android)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (Up to $1200)

Ho Chi Minh

Unity Game Developer (Up to $1000)

Ho Chi Minh

Unity 3D Dev (C#, Java, HTML5) ~$1500

Ha Noi
  • Thưởng tết 3-5 tháng lương
  • Thưởng dự án cao
  • Đóng 100% bảo hiểm

Game Designer

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

Luxoft Vietnam Headline Photo

Our Values: Excellence, Commitment, Relationship - Fun, Creativity - Agility

Ho Chi Minh