37 việc làm game tại Việt Nam cho bạn

Unity Developer (C/ C ++)

Ho Chi Minh

Game Mobile Apps (Unity, C#)

Da Nang

05 senior/Junior Unity Dev - Up to $1000

Ha Noi

05 Mobile Game Developers (Unity)

Ha Noi
 • Lương có thể lên đến 1000$
 • Thưởng tết ít nhất 4 tháng
 • Du lịch nước ngoài hàng năm

Graphic Designer

Ha Noi

ASP.NET Web Developer

Ha Noi

Senior/Junior JavaScript Developer

Ho Chi Minh

Unity Game Developer - Up to 1.200$

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

Mobile Game Dev (Back-end Unity) ~ $1500

Ha Noi
 • Thưởng tết 3-5 tháng lương
 • Thưởng dự án cao
 • Đóng 100% bảo hiểm
Nhận các việc làm game qua email

Unity Game Developer(Up to $1200)

Ho Chi Minh

Unity Developer

Ha Noi

Senior Mobile Game Developers

Ha Noi

Mobile Game Developer (HTML5)

Ho Chi Minh

Unity Developer (Senior/Junior)

Ha Noi

Game Artits 2D

Ho Chi Minh
 • Up-to-date technologies
 • High-skilled & passionate team
 • Great-place-to-work activities

05 Unity Developers

Ha Noi

Mobile Game Designer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam