25 việc làm game tại Việt Nam cho bạn

Senior Game Designer/Product Owner

Ho Chi Minh
 • Truly startup spirit
 • Year-end bonus
 • Fast track to leadership

Game Unity Developer

Ho Chi Minh
 • Truly startup spirit
 • Year-end bonus
 • Fast track to leadership

Game Unity Developer (Senior)

Ho Chi Minh
 • Truly startup spirit
 • Year-end bonus
 • Fast track to leadership

Game Server Developer (Mobile Game,Java)

Ho Chi Minh

Senior Game Developer (Unity) > 1,000$

Ho Chi Minh

Senior Game Designer (Up to $2000)

Ha Noi

Mobile Game Product Manager

Ha Noi

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
 • Ko làm thêm giờ
 • Thưởng theo dự án
 • Chi trả 100% khám chữa bệnh

05 Developer Game Unity 3D

Ha Noi
 • Thưởng dự án cao
 • Hưởng bảo hiểm y tế đặc biệt
 • Du lịch 2 lần/năm

Game Mobile Graphic Designer

Ha Noi
Nhận các việc làm game qua email

Server Game Developer

Ho Chi Minh

Game Designer

Ha Noi

Tester (Mobile Game)

Ho Chi Minh

Mobile Game Unity 3D

Ha Noi

02 Unity Game Developers - Up to $1000

Ha Noi

Game Designer

Ho Chi Minh

02 Game Mobile developers

Ha Noi

02 Game Server Developers

Ha Noi

Game Developer (Unity3D / Unreal)

Ho Chi Minh

Game Developers (Unity3D or HTML5) - Up to 1,200$

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

FPT Software Headline Photo

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam

Ha Noi