21 việc làm game tại Việt Nam cho bạn

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

02 Game Server Developers- Up to 1500$

Ha Noi

Unity Game Developer (Urgent!)

Ho Chi Minh

Game Unity Developer (Upto $1000)

Ha Noi
  • Ko làm thêm giờ
  • Thưởng theo dự án
  • Chi trả 100% khám chữa bệnh

Senior Unity Game

Ha Noi

10 Web Game Developers (Up to $800)

Ha Noi

02 Web Game Designer (Up to $1000)

Ha Noi

Game Development Manager/CTO (C/C++)

Ho Chi Minh

Senior Game Mobile Dev - Global team

Ho Chi Minh
  • Macbook Pro & extra screen
  • Talent team, Big project bonus
  • Abroad trip: 2 times annually

Trưởng Dự án Game

Ha Noi
Ho Chi Minh
Nhận các việc làm game qua email

Game Mobile Developer (Cocos2dx, Unity)

Ho Chi Minh

Senior Unity-Multiplayer Game

Ha Noi

Game Designer

Ho Chi Minh

Unity Game Developer

Ha Noi

05 2D Game Mobile Artists

Ho Chi Minh

Lập Trình Game

Ho Chi Minh

Game Developers

Ha Noi

Lập Trình Game Unity 3D (C#)

Ha Noi

iOS Mobile Game Developer - Up to $1600

Ho Chi Minh

Android Mobile Game Dev - Up to $1600

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

PRD Headline Photo

Proteusion Research And Development Co.,ltd

Ho Chi Minh