32 việc làm erp tại Việt Nam cho bạn

Java backend developer for ERP system

Ho Chi Minh

ERP Developer (Python)

Ho Chi Minh

05 ERP Developers ( Oracle, SQL )

Ha Noi

Android Mobile developer for ERP system

Ho Chi Minh

SAP/ERP Specialist ( QA QC )

Others

03 ERP Developer ( C#/C++)

Ha Noi

10 ERP Developers (Java, Oracle)

Ho Chi Minh

ERP Software Developer (.NET, SQL)

Others

Chuyên Viên ERP - Oracle

Ho Chi Minh

ERP Team Leader

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm ERP qua email

SAP ERP Engineer

Ha Noi
  • Checkpoint mỗi quí với GĐ Nhật
  • Cơ hội làm việc với người Nhật
  • Tăng lương 1lần/năm & TỨC THỜI

ERP .NET Developer (SQL, ERP, C#)

Ho Chi Minh

ERP Specialist (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Business Analyst (ERP)

Ho Chi Minh

ERP Developer

Ha Noi

Senior ERP Developer (.NET, SQL)

Ho Chi Minh

ERP Developer (SQL, Oracle)

Ha Noi

ERP Specialist

Ha Noi

2 Java Developers (SQL, J2EE, EAM, ERP)

Ho Chi Minh
  • Attractive bonus packages
  • Develop World class apps
  • Exciting training programs

5 Jr. Application Consultants (ERP, SQL)

Ho Chi Minh
  • Attractive bonus package
  • Challenging industry projects
  • Exposure to big corporations

Nhà Tuyển Dụng
Nổi Bật

KMS Technology Headline Photo

Agile & innovative global outsourcing

Ho Chi Minh