8 việc làm erp tại Việt Nam cho bạn

ERP Functional Consultant (Odoo / HRM)

Ho Chi Minh

ERP Developer (.NET/Java/SQL)

Ho Chi Minh

5 ERP Business Analyst/Consultant

Ho Chi Minh

15 Junior ERP Developer (Java/SQL/ERP)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm ERP qua email

ERP Business Analyst / Consultant

Ho Chi Minh
  • Very competitive salary
  • 13th salary & mid-year bonus.
  • Project-based bonus.

Database Developer (ERP, SQL)

Ho Chi Minh

03 Tester / QC (Mid/Senior) up to $1000

Ha Noi

Business Analyst - Up to 25tr

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật