23 việc làm ERP tại Việt Nam cho bạn

03 Report Developers (Jasper, SQL, ERP)

Ha Noi

05 System Engineers (SQL, ERP)

Ha Noi

Triển khai phần mềm ERP (.NET, Oracle)

Ha Noi
Ho Chi Minh
  • Cơ hội thăng tiến rõ ràng
  • Môi trường trẻ, sáng tạo
  • Lương cạnh tranh

02 ERP Technical Consultant

Ho Chi Minh
  • Continuous training
  • Bonus & Salary review twice
  • Friendly working environment

ERP Software Engineer (.NET, SQL/Oracle)

Ho Chi Minh

Phân Tích Và Triển Khai Phầm Mềm (ERP)

Ho Chi Minh

Trưởng nhóm ERP - Chuỗi Cung ứng

Ho Chi Minh

Chuyên viên ERP - Phân hệ Kế toán

Ho Chi Minh

ERP System Developer (C#, .NET)

Ha Noi

05 ERP Developers (Oracle, Database)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm ERP qua email

ERP Administrator (ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Sales Engineer - ERP Solution

Ho Chi Minh

Chuyên Viên IT Cao Cấp (SQL, ERP)

Ha Noi

.NET Developer (SQL, ERP)

Ho Chi Minh

Technical Lead (.NET, AngularJS)

Ho Chi Minh
  • late co-founder with shares
  • Daily food voucher
  • $100 self-improvement fund

Business Analyst

Ho Chi Minh

SAP SD Consultant

Ha Noi

Magento Developer

Ho Chi Minh

Senior Business Analyst- Up to 1000$

Ha Noi

02 System Admin

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

PRD Headline Photo

Proteusion Research And Development Co.,ltd

Ho Chi Minh