Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Trusting Social Headline Photo
Trusting Social Vietnam Big Logo

13 việc làm embedded tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Embedded Project Management

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary & Benefit
 • Yearly Performance Bonus (2 Times/Year)
 • Premium Health Insurance
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Embedded Software Engineer

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Attractive Salary & Benefit
 • Yearly Performance Bonus (2 Times/Year)
 • Premium Health Insurance
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Embedded Automotive Engineer (Linux, Upto $2500)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Personal Growth in Product Technology work scope
 • Chance to Biz Trip Oversea,100% Probation Salary
 • KPI Bonus+Insurance for Family, ~15 monthly salary
Đăng 13 ngày trước

Embedded Software Engineer (C/C++, English)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive salary & benefits
 • R&D with cutting-edge technology
 • English-speaking environment
Đăng 18 ngày trước

Senior Embedded Engineers (C, English)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Automation Test Engineer (Python/ Robot Framework)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Competitive salary & up-to 16-month income / year
 • Attractive allowances & benefits
 • Flexible working time with many company holidays

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.