51 việc làm c# tại Hà Nội cho bạn

[HN] Developer (C#, .NET, Java)

Ha Noi

Unity 3D Dev (C#, Java, HTML5) ~$1500

Ha Noi
  • Thưởng tết 3-5 tháng lương
  • Thưởng dự án cao
  • Đóng 100% bảo hiểm

.Net Developers (ASP.NET/C#)-Up to $1500

Ha Noi
  • Competitive salary + bonus
  • Dynamic work environment
  • Employee benefits package

10 .NET Dev (ASP.NET, C#) - Up to 1000$

Ha Noi

.NET C# developer

Ha Noi

C# Developer ($700 ~ $1000) - Hanoi

Ha Noi

06 PHP/.NET/C# Developers

Ha Noi

Lập Trình Viên Web App (Java, C#)

Ha Noi

Software Engineer (C/C++, Java, C#)

Ha Noi

C# Developer - Up to $1000

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Software Engineer (Java, C#, PHP)

Ha Noi

Web Developer (C#/.NET/ASP.NET MVC)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Software Developer (C#/ Java )

Ha Noi

03 Front End Developers (.NET, HTML,C#)

Ha Noi

ASP.NET Developer (C#/.NET)

Ha Noi

C# .NET Developer

Ha Noi

Senior C# Application developers

Ha Noi
  • Bonus mỗi dự án
  • Xét tăng lương 4 tháng/lần
  • BHXH và phúc lợi đầy đủ

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

LHV Software Headline Photo

LHV Software is a worldwide software development and outsourcing company

Ho Chi Minh