67 việc làm c# tại Hà Nội cho bạn

Developer (ASP.NET/C#/Java/ SQL)

Ha Noi

.Net Developer (C#, VB.Net) upto 1,500$

Ha Noi

02 .NET Developers (C#, CSS)

Ha Noi

03 Developers (.NET, PHP, C#)

Ha Noi
  • Môi trường làm việc ổn định
  • Cơ hội phát huy năng lực cao
  • Được tham gia vào nhiều dự án

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

20 .NET Devs (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Backend Developer (C#,.NET up to ~$1500)

Ha Noi

Senior.NET Dev(C#, ASP.NET)- Up to 1500$

Ha Noi
  • Lương net lên tới 1500$
  • Thưởng full lương tháng 13
  • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

.NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh
Nhận các việc làm c# qua email

05 .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

02 .NET Developers (C#, SQL)

Ha Noi

05 Junior .NET Dev (C#, HTML5, MVC)

Ha Noi

Senior/Expert .Net Engineer (ASP.NET/C#)

Ha Noi
Ha Noi
  • Work with iconic IT projects a
  • Be part of a high-performing,
  • Work with the brightest minds

C# Developer (.NET, SQL)

Ha Noi

Unity Game Dev (C#) - Up to $2000 Net

Ha Noi

Ứng dụng Quy trình Nghiệp vụ (Java, C#)

Ho Chi Minh
Ha Noi

03 .NET Developer (C#, SQL) Up to $1,000

Ha Noi

Triển khai phần mềm (.NET/ C#/ SQL)

Ha Noi

Senior Game Server Engineer (C#, AWS)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.