64 việc làm c# tại Hà Nội cho bạn

02 Big Data (C++, C#) - Up to $1200

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

05 Game Developer ( Unity/ C#/ C++)

Ha Noi
 • Lương, thưởng cao
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Software Engineer (C/C++, Java, C#)

Ha Noi
 • Training/Working in Japan
 • Receive more than 15m salary
 • Many group activities

20 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

08 .NET Developers (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Dự án chuyên sâu về y tế
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

10 Dev C#/C++(cơ hội On-site Mỹ, Nhật)

Ha Noi
Ho Chi Minh

10 .NET Developers ( ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Môi trường CÔNG BẰNG MINH BẠCH
 • Điều chỉnh lương 2 lần/năm
 • Cơ hội phát triển & thăng tiến

Unity Developer (Games, C#)

Ha Noi

03 Web Developers (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

Lập trình .NET (C#, ASP.NET)-Up to $1000

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

03 Front-End Devs (.NET, HTML5, C#)

Ha Noi

03 Mobile Apps Devs (Xamarin, C#, .NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) - Up to 20M

Ha Noi

10 Dev C# /C++ Tuyển gấp đi làm luôn

Ha Noi
Ho Chi Minh

02 Developers (.NET, C#, ASP.NET)

Ha Noi

IT Coordinators (.NET/C#, Java)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Software Manager (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Game Server (C++, C#)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

ZALORA Group Headline Photo
ZALORA Group Ho Chi Minh

ZALORA Group is Asia Pacific’s leading group of online fashion destinations.