77 việc làm c# tại Hà Nội cho bạn

C#, .NET Web Developer

Ha Noi

06 .NET Developers (ASP.NET/C#)

Ha Noi

10 Lập trình viên .Net Up to $1000 (C#)

Ha Noi

6 .NET/C# Developers ($700-$1,300 net)

Ha Noi

.NET Developer (C#, SQL)

Ha Noi

Automation Software QA Engineer- C#/Java

Ha Noi

5 Jr/Sr .Net Developers(C#,ASP.NET,MVC)

Ha Noi

02 .NET Devs (ASP.NET, C#) - Up to $1000

Ha Noi

20 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Web Developer (C#, .NET, JavaScript)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developers (ASP.NET/C#) - Up to 20M

Ha Noi

05 Game Developer ( Unity/ C#/ C++)

Ha Noi
  • Lương, thưởng cao
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

Back-end Developer (Java, C#, Database)

Ha Noi

Software Developer (HTML5, C#, SQL)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET C#)

Ha Noi

.NET Developer (SharePoint, C#)

Ho Chi Minh
Ha Noi

.NET Developer (C#, OOP)

Ha Noi

05 Unity Game Developers ( C# ) ~ 1200$

Ha Noi
  • Đãi ngộ cực cạnh tranh
  • Môi trường trẻ trung năng động
  • Du lịch hàng năm

05 Windows Form Dev (.NET, C#, SQL)

Ha Noi