61 việc làm C# tại Hà Nội cho bạn

10 Web Application Dev (PHP, .NET, C#)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#) up to $1800

Ha Noi
  • Healthcare coverage plan
  • Competitive salary package
  • Startup working environment

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Lập Trình Viên Web App (Java, C#)

Ha Noi

Senior Software Engineer (C# /.NET)

Ha Noi

Web Application Engineer (C#, MVC, SQL)

Ha Noi
  • No overtime
  • A free “Hacking day” per month
  • Onsite opportunities in EU/US

3 C# Developers (ASP.Net, SQL)-Up to 20M

Ha Noi

Software Engineer (C#, ASP.NET, .NET)

Ha Noi
  • Lương/ thưởng hấp dẫn
  • Nâng lương hàng năm & đột xuất
  • Tham gia các khóa đào tạo

03 C# Developers Up to $1000 (.Net, SQL)

Ha Noi

C# Developer ($700 ~ $1000)

Ha Noi
Nhận các việc làm c# qua email

04 Unity Game Developer (C#)

Ha Noi

Lập Trình Ngân Hàng Trực Tuyến (C#/Java)

Ha Noi

03 Web Dev (HTML5, C#, .NET) - Upto $800

Ha Noi

07 .NET/C# Developers ($600-$1,000 net)

Ha Noi

03 Web Dev (JavaScript, ASP.NET, C#)

Ha Noi

02 Developers (.NET, C#, MVC)

Ha Noi

08 Application Developers (Java/C#)

Ha Noi

C# Developer

Ha Noi

05. NET/C#/SQL Developer (Winforms)

Ha Noi

Wed Developer (.NET, C#)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh