36 việc làm c# tại Hà Nội

 • 13th monthly salary, bonus every quarter.
 • Supporting staff with housing, meals, transportion
 • Support expenses to visit home: 02 times/year
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 13th monthly salary, bonus every quarter.
 • Supporting staff with housing, meals, transportion
 • Support expenses to visit home: 02 times/year
.NET SQL C#
6 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
6 ngày trước
 • Lương thưởng theo năng lực
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt
Ha Noi
 • Lương thưởng theo năng lực
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt
.NET JavaScript C#
12 ngày trước
Ha Noi
12 ngày trước
 • Global growth with experienced engineers
 • Innovative, balanced, creative culture
 • Competitive salary, benefits, training
Ha Noi
 • Global growth with experienced engineers
 • Innovative, balanced, creative culture
 • Competitive salary, benefits, training
.NET C# ReactJS
13 ngày trước
Ha Noi
13 ngày trước
Ha Noi
Ho Chi Minh
21 ngày trước
 • Cam kết tối thiểu từ 14 - 15 tháng lương/năm
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Team building, Du lịch trong và ngoài nước
Ha Noi
 • Cam kết tối thiểu từ 14 - 15 tháng lương/năm
 • Gói phúc lợi tương đương 1-2 tháng lương/năm
 • Team building, Du lịch trong và ngoài nước
.NET MySQL C#
23 ngày trước
Ha Noi
23 ngày trước