ELCA

Ho Chi Minh

ELCA is a leading Swiss Information Technology Services Company

36 việc làm c++ tại Việt Nam

Đăng 13 ngày trước

VCS - Embedded Software Engineer (Linux, C++)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển bản thân
 • Môi trường làm việc năng động
Đăng 15 ngày trước

R&D Engineer (C/C++) – Up-to $2,200

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Competitive salary & up-to 16-month income / year
 • Attractive allowances & benefits
 • Flexible working time with many company holidays
Đăng 18 ngày trước

Software Developer (C/C++)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Work environment that focus solely on development
 • Training opportunities with experts
 • Special loan offers from Shinhan Bank
Đăng 21 ngày trước

Backend Developer ( C,C++,SQL, Python)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Mức lương Up to 2000$
 • Cơ hội thăng tiến.
 • Du lịch hằng năm.
Đăng 15 ngày trước

Staff Software Engineer - Up to 10,000$

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Work on challenging AI & IoT problems
 • Modern and agile work environment
 • World experts in machine learning and IoT
Đăng 18 ngày trước

02 Unity Game Developer (C#)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.