11 việc làm bridge engineer tại Việt Nam cho bạn

5 Bridge Engineers (Up to $2000)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Bridge Engineer (Mobile Programming, C#)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Bridge System Engineer (Up to $2500)

Ho Chi Minh
 • Lớp tiếng Nhật miễn phí
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
 • Có góc nhỏ cafe văn phòng

Bridge Software Engineer (N3+)

Ho Chi Minh
 • Onsite in Japan
 • Japanese incentive
 • English incentive

IT Bridge Engineer (BrSE/PM/Japanese)

Ho Chi Minh

Bridge Software Engineer- up to $2500

Ha Noi

Bridge Engineer (BrSE, Japanese)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Bridge System Engineer (PHP) ~1600$

Ho Chi Minh
 • 13th bonus
 • Team building party
 • Company tour, health check

Bridge Software Engineer (PHP, Java)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Onsite JP from March(3/2020)

Business Analyst

Ho Chi Minh

5 ERP Business Analyst/Consultant

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.