4 việc làm bridge engineer tại Việt Nam cho bạn

Bridge System Engineer (C++) All levels

Da Nang
Ho Chi Minh
  • Additional Int'l Insurance
  • Significant Project Bonus
  • End year bonus+13 month salary

Bridge Engineer (BrSE/ Project Manager)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
  • Thu nhập hấp dẫn
  • Môi trường hiện đại/thân thiện
Nhận các việc làm Bridge Engineer qua email

Bridge Software Engineer (Japanese N2)

Ho Chi Minh
  • Performance review 2 times
  • Premium Insurance package
  • Baby care program

5 Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE) - Up to $2500

Ha Noi
Da Nang

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.