30 việc làm agile tại Hà Nội

2 Tester (QA/QC, Agile) App & Web

Ha Noi
 • Flexible working time
 • International environment
 • Attractive salary & benefits
Tester Agile QA QC
5 ngày trước

Senior Business Analyst (Agile, SQL)

Ha Noi
 • Competitive income Up to $3000
 • Flexible working time
 • Opportunity to receive ESOP

03 Project Manager (Agile)

Ha Noi
 • Attractive bonus salary regime
 • Remote work & Flexible time
 • Clear promotion roadmap

Manual Software Tester (Agile, QA QC)

Ha Noi
 • Training &Personal Development
 • 13th salary, performance bonus
 • Bao Viet Premium Healthcare
Tester Agile QA QC
27 ngày trước

Product Owner (Agile, English)

Ha Noi
 • Competitive Salary Package
 • Sponsored Training
 • Bao Viet Premium Healthcare

QA/QC Engineer upto $1800+bonus, no OT

Ha Noi
 • High salary upto $1800 +bonus
 • Sign in bonus & ESOP
 • No overtime
Tester Agile QA QC
4 ngày trước

05 Process Quality Assurance (PQA)

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo
QA QC Agile Tester
10 ngày trước