4.5
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.5
Lương thưởng & phúc lợi
4.1
Đào tạo & học hỏi
4.3
Sự quan tâm đến nhân viên
4.3
Văn hoá công ty
4.5
Văn phòng làm việc
4.5

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review ZALORA Group ngay
Viết review

42 Reviews

Công ty có nhiều benefit tốt cho nhân viên

Khuyến khích
Tháng Tư 2021

Điều tôi thích

Công ty cung cấp nhiều benefit tốt cho nhân viên:
+ Training các khóa AWS
+ Udemy for business
+ Tài khoản đọc sách Oreily
+ Hỗ trợ phí gym, phí học tiếng Anh
+ Thời gian làm việc thoải mái, có thể làm việc remote tại nhà
+ Hỗ trợ chi phí setup workspace tại nhà
+ Không OT,
+ Cung cấp Macbook Pro M1
Có trả lương OT hoặc quy thành ngày phép tương ứng.

Môi trường tốt để phát triển

Khuyến khích
Tháng Ba 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Công ty tốt

Khuyến khích
Tháng Ba 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt, lương cao

Khuyến khích
Tháng Chín 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

môi trường làm việc tốt

Khuyến khích
Tháng Chín 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Ba 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Là một công ty tốt để làm việc và phát triển bản thân

Khuyến khích
Tháng Sáu 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt để phát triển bản thân

Khuyến khích
Tháng Năm 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt , môi trường năng động, stack công nghe mới

Khuyến khích
Tháng Năm 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

Khuyến khích
Tháng Tư 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.