VCBS

Hoan Kiem, Ha Noi
Sản phẩm
301-500
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Thêm lương OT

VCBS Tuyển Dụng

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khảnăng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
Ha Noi
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khảnăng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
.NET ASP.NET SQL
6 ngày trước
Ha Noi
6 ngày trước
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
Ha Noi
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
Tester QA QC SQL
1 ngày trước
Hot
Ha Noi
1 ngày trước

Giới thiệu công ty VCBS

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2002 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. VCBS tự hào là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín là một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường trong nhiều năm.
VCBS được phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ chứng khoán và kinh doanh chứng khoán, bao gồm:

 • Môi giới Chứng khoán
 • Tư vấn đầu tư Chứng khoán
 • Tự doanh
 • Lưu ký Chứng khoán
 • Bảo lãnh Phát hành
 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa Điểm

72 Trần Hưng Đạo
Hoan Kiem
Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 2,915

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review VCBS ngay
Viết đánh giá