VCBS

Hoan Kiem, Ha Noi
Sản phẩm
301-500
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Thêm lương OT
Viết đánh giá

Giới thiệu công ty VCBS

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2002 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. VCBS tự hào là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín là một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường trong nhiều năm.
VCBS được phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ chứng khoán và kinh doanh chứng khoán, bao gồm:

  • Môi giới Chứng khoán
  • Tư vấn đầu tư Chứng khoán
  • Tự doanh
  • Lưu ký Chứng khoán
  • Bảo lãnh Phát hành
  • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa Điểm

Hà Nội
72 Trần Hưng Đạo
Hoan Kiem
Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 3,197

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá VCBS ngay
Viết đánh giá