Đánh giá chung

3.5

8 đánh giá
5
25%
4
25%
3
25%
2
25%
1
0%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
3.3

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
25%
3
38%
2
24%
1
0%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
3.5

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
50%
3
13%
2
24%
1
0%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
3.4

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
50%
3
13%
2
13%
1
11%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
3.8

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
63%
3
13%
2
11%
1
0%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
2.5

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
25%
3
13%
2
50%
1
12%

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
25%
3
38%
2
24%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
50%
3
13%
2
24%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
50%
3
13%
2
13%
1
11%

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
63%
3
13%
2
11%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
25%
3
13%
2
50%
1
12%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

8 đánh giá

Tháng Chín 2023

Intern Marketing

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích:

Very project to do, good trainning and smart mindset
Good for start up and hard working
A lots of projects to do

Tháng Bảy 2021

Tốt để học tập

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Hai 2020

Tạm thời hải lòng

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Sáu 2019

Văn phòng ko đẹp, cơ chế bổ nhiệm phức tạp nhiều tiêu chí

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  1

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tư 2019

Môi trường thoải mái

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Ba 2019

Môi trường khá tốt và tự do

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Hai 2019

Môi trường start-up tự do về tư tưởng

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Một 2019

Sếp Giang Te Te rất là tốt

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hiện tại TOPICA không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 2,122