3.7 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 2.8
Đào tạo & học hỏi 3.2
Sự quan tâm đến nhân viên 3.5
Văn hoá công ty 3.5
Văn phòng làm việc 3.3

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Titan Technology Corporation ngay
Tìm kiếm

10 Reviews

Môi trường làm việc tốt, giờ giấc linh hoạt

Khuyến khích
Tháng Tám 2020

Điều tôi thích

Môi trường làm việc thoải mái, sếp quan tâm nhân viên
Gio giấc làm việc linh hoạt không gò bó
Công ty có cho làm việc tại nhà nếu cần thiết
Không OT nhiều, có OT sẽ được chuyển thành ngày phép

Môi trường thân thiện

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc thoải mái, không ràng buộc giờ giấc

Khuyến khích
Tháng Tám 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Người phỏng vấn chảnh

Không khuyến khích
Tháng Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

công ty ổn, không nhiều dự án lớn, không OT

Khuyến khích
Tháng Bảy 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Sếp tốt, học hỏi được nhiều kinh nghiệm

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Không có gì nổi bật

Không khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty phù hợp cho fresher

Khuyến khích
Tháng Tám 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Sếp rất tốt

Khuyến khích
Tháng Ba 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

CEO tốt vui vẻ - sẵn sàng hỗ trợ để nhân viên phát triển

Khuyến khích
Tháng Mười 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.