Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Vietnam
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Wordpress Technology

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • Energetic environment - we are all millenials
  • Freedom of work - You choose when and where
  • Integrity & transparency - We listen to your story

Về Chúng Tôi

Executive Coach & Founder - Chris Kruppa

What's one favorite thing about your job?

Being in touch with so many different companies, teams and individuals - internally and externally. That helps to always keep perspective on the different contexts and helps me to grow on a daily business.

What's the coolest skill you've learned?

I think being able to listen and understanding through powerful questioning is a skill which helps us to be empathetic about any situation. We understand them and then can serve them better. This is possible for internal as well as external persons.

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Hiện tại Semdi Solutions không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 1,222