Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
United States
Thời gian làm việc
Làm việc ngoài giờ

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên Môn Của Chúng Tôi

Địa điểm

Hồ Chí Minh

63 Pham Ngoc Thach, District 3, Ho Chi Minh
Hiện tại QSR Vietnam không có vị trí nào đang tuyển dụng.

Các việc làm khác

Số lượt xem trang: 7,955