Đánh giá chung

3.1

38 đánh giá
5
13%
4
18%
3
39%
2
24%
1
6%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
3.0

Đánh giá chi tiết

5
8%
4
24%
3
37%
2
26%
1
5%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
2.7

Đánh giá chi tiết

5
8%
4
18%
3
24%
2
37%
1
13%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
3.3

Đánh giá chi tiết

5
21%
4
21%
3
29%
2
24%
1
5%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
3.6

Đánh giá chi tiết

5
24%
4
32%
3
24%
2
18%
1
2%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
3.2

Đánh giá chi tiết

5
18%
4
16%
3
32%
2
32%
1
2%

Đánh giá chi tiết

5
8%
4
24%
3
37%
2
26%
1
5%

Đánh giá chi tiết

5
8%
4
18%
3
24%
2
37%
1
13%

Đánh giá chi tiết

5
21%
4
21%
3
29%
2
24%
1
5%

Đánh giá chi tiết

5
24%
4
32%
3
24%
2
18%
1
2%

Đánh giá chi tiết

5
18%
4
16%
3
32%
2
32%
1
2%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

38 đánh giá

Tháng Tám 2020

Môi trường làm việc tốt

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích:

Công ty môi trường làm việc tốt, có cơ hội để cải thiện kĩ năng tiếng anh
Lương trả xứng đáng với việc OT, anh em devs sẵn sàng lăn xả vì công việc

Tháng Bảy 2020

Sếp tốt, mọi người hoà đồng

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Ba 2020

Công ty đang hướng đến 1 tương lai tốt hơn

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Ba 2024

Môi trường làm việc thoải mái

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Bảy 2020

Cty quản lý không tốt

1

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  1

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  1

 • Văn phòng làm việc

  1

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Năm 2020

Mọi người hòa đồng, thân thiện. Cần cải thiện nhiều

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Hai 2020

lương chậm

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười Một 2019

Phù hợp cho các bạn có kinh nghiệm PHP hơn 1 năm

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tám 2019

Thời gian thoải mái

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tư 2019

Công ty nên xem lại cách quản lý

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  3

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hiện tại ORGIT không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 29,531