Review công ty Onpoint

District 1, Ho Chi Minh
Sản phẩm
301-500
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Thêm ngày nghỉ cho OT
Viết đánh giá

Chưa đủ dữ liệu để thống kê.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Onpoint ngay
Viết đánh giá

1 Review

Team Tech vui sếp có tâm

  • Lương thưởng & phúc lợi

  • Đào tạo & học hỏi

  • Sự quan tâm đến nhân viên

  • Văn hoá công ty

  • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Chín 2022

Điều tôi thích

Macbook, team Tech vui, sếp có tâm, sản phẩm challenge
Được nghỉ bù, thỉnh thoảng các đợt Megasales sẽ phải OT