3.8
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
3.8
Lương thưởng & phúc lợi
3.4
Đào tạo & học hỏi
3.8
Sự quan tâm đến nhân viên
3.5
Văn hoá công ty
3.7
Văn phòng làm việc
3.7

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review NashTech ngay
Viết review

179 Reviews

Môi trường cực tốt cho các bạn fresher

Khuyến khích
Tháng Tám 2021

Điều tôi thích

- Process khá rõ ràng, vô đây sẽ được quen với "nề nếp" khá bài bản chuyên nghiệp.
- Chương trình training cực tốt, nhiều.
- Nhân viên trẻ rất nhiều, nhiều hoạt động vui vẻ, sôi nổi, quẩy hăng.
- Các anh chị senior, lead khá nice, thân thiện, tận tâm nâng đỡ các em junior.
- Đầu tư trip, gala rất mạnh về âm thanh, ánh sáng.
- fresher lương rất rất tốt.

Mạnh nhất về .NET/MSA, quy trình chỉn chu, chuyên nghiệp

Khuyến khích
Tháng Chín 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Good company

Khuyến khích
Tháng Chín 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt, quan tâm nhân viên, nhiều cơ hội phát triển và học hỏi

Khuyến khích
Tháng Chín 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc lý tưởng cho người mới

Khuyến khích
Tháng Chín 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chương trình đào tạo tốt

Khuyến khích
Tháng Tám 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

CÓ nhiều việc để học hỏi

Khuyến khích
Tháng Bảy 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Salary ổn, nhiều cơ hội

Khuyến khích
Tháng Bảy 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty ảo ma canada

Không khuyến khích
Tháng Sáu 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt, chuyên nghiệp

Khuyến khích
Tháng Sáu 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.