Đánh giá chung

3.9

297 đánh giá
5
24%
4
44%
3
27%
2
3%
1
2%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
3.5

Đánh giá chi tiết

5
11%
4
37%
3
42%
2
9%
1
1%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
3.9

Đánh giá chi tiết

5
26%
4
48%
3
21%
2
4%
1
1%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
3.6

Đánh giá chi tiết

5
19%
4
39%
3
31%
2
8%
1
3%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
3.8

Đánh giá chi tiết

5
24%
4
44%
3
24%
2
5%
1
3%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
3.8

Đánh giá chi tiết

5
22%
4
40%
3
32%
2
4%
1
2%

Đánh giá chi tiết

5
11%
4
37%
3
42%
2
9%
1
1%

Đánh giá chi tiết

5
26%
4
48%
3
21%
2
4%
1
1%

Đánh giá chi tiết

5
19%
4
39%
3
31%
2
8%
1
3%

Đánh giá chi tiết

5
24%
4
44%
3
24%
2
5%
1
3%

Đánh giá chi tiết

5
22%
4
40%
3
32%
2
4%
1
2%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

297 đánh giá

Tháng Sáu 2024

Good place to start your career

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích:

If you perform well, you are recognized and respected, which fosters a positive and motivating work environment.
OT tính giờ rõ ràng, nếu bạn không thích OT có thể từ chối

Tháng Bảy 2024

Môi trường ổn, training tốt

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Sáu 2024

Good for fresher

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Sáu 2024

Môi trường tốt, ít dự án

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Sáu 2024

Chính sách ổn

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Sáu 2024

Ngày càng đi xuống

1

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Năm 2024

Dự án ít, PM chuyên môn kém

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Năm 2024

Môi trường tốt nhưng không ổn định

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tư 2024

Công ty tốt để thực tập

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tư 2024

Chất lượng ngày càng đi xuống

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  1

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hiện tại NashTech không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 319,505