3.7
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
3.7
Lương thưởng & phúc lợi
3.4
Đào tạo & học hỏi
3.8
Sự quan tâm đến nhân viên
3.4
Văn hoá công ty
3.6
Văn phòng làm việc
3.7

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review NashTech ngay
Viết review

153 Reviews

Nhiều loại dự án

Khuyến khích
Tháng Một 2021

Điều tôi thích

Tùy ODC sẽ có không khí khác nhau, cũng như là công nghệ và cách quản lý khác nhau.
Đi làm không cần quá gò bó, miễn phải ĐẢM BẢO hoàn thành công việc là được.
Trả thích đáng, xứng đáng với công sức bản thân bỏ ra.

Sếp tốt khi làm đúng ý, còn sẽ trở tay k kịp khi làm trái ý

Khuyến khích
Tháng Một 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Môi trường năng động

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nice working place

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhìn chung ổn

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Moi trường lam việc thân thiện và linh động

Khuyến khích
Tháng Mười 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty khá tốt

Khuyến khích
Tháng Tám 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường thoải mái, ko gò bó thời gian

Khuyến khích
Tháng Tám 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty ổn

Khuyến khích
Tháng Bảy 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Bảy 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.