4.1 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 3.9
Đào tạo & học hỏi 3.8
Sự quan tâm đến nhân viên 3.7
Văn hoá công ty 3.6
Văn phòng làm việc 3.6

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Luxoft Vietnam ngay
Tìm kiếm

14 Reviews

Luxoft Review

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The company provides a lot of opportunities for learning and self-development.

- Work directly with respected clients
- Pleasant offices, Good atmosphere
- Very nice colleagues.
- Worldwide offices with an ability to relocate.
- Relocation support when hiring.
- New technologies for all projects
- Multicultural teams.
- Flexible working hours.
It is good we dont thing this mode is not good. We all are satisfied with this mode.

LUXOFT THÂN YÊU <3

Khuyến khích
Tháng Năm 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc tốt, cơ hội reallocate

Khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Nguời điều hành quá yếu kém cả về năng lực lẫn tư cách

Không khuyến khích
Tháng Bảy 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Lương ở LX khá ổn

Khuyến khích
Tháng Sáu 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

môi trường làm việc tố

Khuyến khích
Tháng Năm 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

good boss - nice colleagues

Khuyến khích
Tháng Ba 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc tuyệt vời.

Khuyến khích
Tháng Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Good workplace for fresh people

Khuyến khích
Tháng Mười Một 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty ổn cho ai muốn sự ổn định

Khuyến khích
Tháng Mười 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Một ngôi sao đang lên trong ngành IT chất lượng cao của Việt Nam

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Luxoft, môi trường làm việc rất tốt

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

I like to work at Luxoft

Khuyến khích
Tháng Bảy 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Good for start of your career

Khuyến khích
Tháng Bảy 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.