4.1
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.1
Lương thưởng & phúc lợi
3.8
Đào tạo & học hỏi
4.0
Sự quan tâm đến nhân viên
3.9
Văn hoá công ty
4.1
Văn phòng làm việc
4.4

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review KPMG Digital Enablement ngay
Viết review

22 Reviews

Môi trường chuyên nghiệp

Khuyến khích
Tháng Mười 2020

Điều tôi thích

Văn phòng đẹp, nhiều gái xinh, môi trường chuyên nghiệp, công việc thử thách rất tốt để phát triển bản thân.

Môi trường chuyên nghiệp

Khuyến khích
Tháng Ba 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Môi trường tốt, process rõ ràng, đáp ứng mong muốn của staff

Khuyến khích
Tháng Mười 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

International environment

Khuyến khích
Tháng Mười 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Leader tâm lý, Có cơ hội onsite nước ngoài.

Khuyến khích
Tháng Mười 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Process và con người quá tệ

Không khuyến khích
Tháng Bảy 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tốt

Khuyến khích
Tháng Tư 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

International environment

Khuyến khích
Tháng Tư 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường năng động, dự án sử dụng công nghệ mới

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good Environment and great work place, should be try!

Khuyến khích
Tháng Ba 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.