Review công ty HOTDEAL

District 11, Ho Chi Minh
Sản phẩm
151-300
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 7
Thêm ngày nghỉ cho OT
Viết đánh giá
2.5
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
2.5
Lương thưởng & phúc lợi
2.2
Đào tạo & học hỏi
2.7
Sự quan tâm đến nhân viên
2.8
Văn hoá công ty
2.7
Văn phòng làm việc
3.0

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review HOTDEAL ngay
Viết đánh giá

6 Reviews

Mội trường làm việc tốt, xế chiều lại rủ đi ăn

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Sáu 2019

Điều tôi thích

Sếp lắng nghe nhân viên, môi trường tốt, mọi người vui vẻ hoà đồng, lắng nghe hỗ trợ lẫn nhau
ít khi OT

Nơi đáng để trải nghiệm

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tám 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Công ty Việt Nam điển hình, không có gì rõ ràng

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tech lead tuyệt vời

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Không khuyến khích
Tháng Năm 2022

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường ổn định cho người lập gia đình

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Khuyến khích
Tháng Chín 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good place to learn about E-commerce, lack of process

 • Lương thưởng & phúc lợi

 • Đào tạo & học hỏi

 • Sự quan tâm đến nhân viên

 • Văn hoá công ty

 • Văn phòng làm việc

Không khuyến khích
Tháng Tám 2016

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review HOTDEAL ngay
Viết đánh giá