4.8
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.8
Lương thưởng & phúc lợi
4.5
Đào tạo & học hỏi
4.5
Sự quan tâm đến nhân viên
4.5
Văn hoá công ty
4.6
Văn phòng làm việc
4.6

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Grab (Vietnam) Ltd. ngay
Viết review

52 Reviews

cũng tạm được

Khuyến khích
Tháng Ba 2021

Điều tôi thích

Sếp luôn tạo cơ hội để anh em phát triển: trình độ, vị trí trong công ty .... Thường xuyên có những buổi sharing, seminar anh em học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Môi trường thân thiện, không có drama hay chính trị...., Mọi người hoà đồng, hổ trợ lẫn nhau cũng nhau phát triển. Các bạn nữ dễ thương, baby... Thể thao lành manh: bóng đá, cầu lông... Thường xuyên có những buổi giao lưu gắn kết anh em
Mọi người hoà đồng, hổ trợ lẫn nhau cũng nhau phát triển. Các bạn nữ dễ thương, baby

Công ty đẳng cấp

Khuyến khích
Tháng Một 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

Xếp tốt nhân viên làm việc thoải mái

Khuyến khích
Tháng Chín 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Không còn tốt như xưa nữa

Khuyến khích
Tháng Tám 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ hậu đãi tốt

Khuyến khích
Tháng Bảy 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt mà tôi từng làm

Khuyến khích
Tháng Tư 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty lớn có tiếng

Khuyến khích
Tháng Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good international environment

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Amazing Teammates

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Great environment for growth

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.