Edulog Vietnam

Tan Binh, Ho Chi Minh
Sản phẩm
51-150
United States
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết review

Edulog Vietnam Tuyển Dụng

Giới thiệu công ty Edulog Vietnam

Innovative Transportation Solutions

Education Logistics, Inc. is the original school bus routing software company and has been providing routing and planning software solutions to districts across North America since 1977. We have worked hard to make sure that our software and hardware solutions stay on the cutting edge by adding school bus GPS tracking, student ridership, and parent communication solutions that help school districts like yours improve safety and keep money in the classrooms while transporting students efficiently.

Java, Kotlin, Swift, Aws, Kubernetes

Microservices architecture, CI/CD, AWS, Docker, Jira, Confluence, Git, Kafka, ReactJS, Android, iOS, Java, Nifi, AngularJS, Automation

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

  • 1 Attractive salary
  • 2 Opportunity to be onsite in the US
  • 3 Flexible working environment
Lì xì năm mới 2022
Tất niên


  • Lunch allowances 
  • 13th-month salary
  • Laptop/MacBook Pro upon joining
  • Bao Viet Health Insurance 
  • Yearly company trip
  • Modern facility and open environment
  • Opportunities to work onsite in the US

Địa Điểm

02 Hồng Hà
Tan Binh
Ho Chi Minh

Tổng lượt truy cập: 21,794

Tổng Quát

4.6

Khuyến khích làm việc tại đây

Lương thưởng & phúc lợi
4.1
Đào tạo & học hỏi
4.5
Sự quan tâm đến nhân viên
4.5
Văn hoá công ty
4.6
Văn phòng làm việc
3.7

Review "Chất"


Viết review