Đánh giá chung

3.1

44 đánh giá
5
9%
4
23%
3
45%
2
16%
1
7%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
2.7

Đánh giá chi tiết

5
5%
4
11%
3
39%
2
36%
1
9%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
2.8

Đánh giá chi tiết

5
7%
4
14%
3
43%
2
25%
1
11%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
3.1

Đánh giá chi tiết

5
14%
4
16%
3
45%
2
14%
1
11%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
3.3

Đánh giá chi tiết

5
9%
4
34%
3
41%
2
9%
1
7%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
3.3

Đánh giá chi tiết

5
11%
4
27%
3
50%
2
7%
1
5%

Đánh giá chi tiết

5
5%
4
11%
3
39%
2
36%
1
9%

Đánh giá chi tiết

5
7%
4
14%
3
43%
2
25%
1
11%

Đánh giá chi tiết

5
14%
4
16%
3
45%
2
14%
1
11%

Đánh giá chi tiết

5
9%
4
34%
3
41%
2
9%
1
7%

Đánh giá chi tiết

5
11%
4
27%
3
50%
2
7%
1
5%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

44 đánh giá

Tháng Mười 2023

salary and tax are good for employees. I think it better than other company

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích:

salary and tax are good for employees. I think it better than other company
salary and tax are good for employees. I think it better than other company

Tháng Ba 2023

moi truong ok

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Hai 2023

Phù hợp với người thích ổn định

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Bảy 2023

Công ty mang mác global nhưng đậm chất việt

1

 • Lương thưởng & phúc lợi

  1

 • Đào tạo & học hỏi

  1

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  1

 • Văn phòng làm việc

  1

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Năm 2023

cần cải thiện nhiều

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  5

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tư 2023

Sếp tệ, lương thấp, phúc lợi kém

1

 • Lương thưởng & phúc lợi

  1

 • Đào tạo & học hỏi

  1

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  1

 • Văn hoá công ty

  1

 • Văn phòng làm việc

  1

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Hai 2023

Việc làm tốt dành cho người thích sự nhàn, ổn định.

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  2

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  5

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Tư 2022

Phù hợp cho người thích sự ổn định

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  4

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Chín 2021

Công ty tốt, môi trường có thể học hỏi

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Bảy 2021

Mặt bằng lương thấp. Thích hợp ai muốn thích nghi nhanh về ngành EDI

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Hiện tại DiCentral không có vị trí nào đang tuyển dụng.
Số lượt xem trang: 34,733