Đánh giá chung

4.1

16 đánh giá
5
38%
4
38%
3
19%
2
5%
1
0%
Khuyến khích làm việc tại đây
Lương thưởng & phúc lợi
Lương thưởng & phúc lợi
4.4

Đánh giá chi tiết

5
44%
4
50%
3
6%
2
0%
1
0%
Đào tạo & học hỏi
Đào tạo & học hỏi
3.6

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
44%
3
38%
2
5%
1
0%
Sự quan tâm đến nhân viên
Sự quan tâm đến nhân viên
3.6

Đánh giá chi tiết

5
6%
4
63%
3
13%
2
18%
1
0%
Văn hoá công ty
Văn hoá công ty
3.6

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
56%
3
19%
2
6%
1
6%
Văn phòng làm việc
Văn phòng làm việc
3.0

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
25%
3
50%
2
25%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
44%
4
50%
3
6%
2
0%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
44%
3
38%
2
5%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
6%
4
63%
3
13%
2
18%
1
0%

Đánh giá chi tiết

5
13%
4
56%
3
19%
2
6%
1
6%

Đánh giá chi tiết

5
0%
4
25%
3
50%
2
25%
1
0%
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về công ty này.

16 đánh giá

Tháng Tám 2023

Cty triển khai nhiều project mới, công nghệ mới

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  5

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích:

Cty tích cực phát triển, đầu tư, áp dụng công nghệ mới vào qui trình làm việc.
OT được trả đầy đủ, qui đổi giờ nghỉ sang ngày hôm sau.

Tháng Tư 2022

Môi trường lương thưởng tốt

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đăng nhập để xem tất cả đánh giá.
Tháng Ba 2022

Công ty làm việc nghiêm túc, không drama

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Ba 2022

Sếp tốt nhưng cổ hủ, đồng nghiệp tốt, văn phòng ngột ngạt

2

 • Lương thưởng & phúc lợi

  3

 • Đào tạo & học hỏi

  2

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  2

 • Văn phòng làm việc

  2

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Ba 2022

Ngoài lương, chế độ phúc lợi thêm của công ty rất tốt

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  5

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  5

 • Văn phòng làm việc

  2

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Ba 2022

Quản lý theo giai cấp

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  2

 • Văn hoá công ty

  1

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Hai 2021

Chế độ công ty đỉnh

5

 • Lương thưởng & phúc lợi

  5

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  4

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Mười Hai 2019

Good for developing career in life insurance

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  4

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Chín 2019

Môi trường cạnh tranh phù hợp với các bạn trẻ

4

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  4

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  4

 • Văn phòng làm việc

  3

Khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Tháng Năm 2019

Chế độ tốt nhưng sếp khá gia trưởng

3

 • Lương thưởng & phúc lợi

  4

 • Đào tạo & học hỏi

  3

 • Sự quan tâm đến nhân viên

  3

 • Văn hoá công ty

  3

 • Văn phòng làm việc

  3

Không khuyến khích

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Số lượt xem trang: 23,939