Chalasoft

Cau Giay, Ha Noi
Dịch vụ
1-50
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Chalasoft Tuyển Dụng

Giới thiệu công ty Chalasoft

We are a solid team, located in Vietnam and Russia

With 5 years experiences in working with global clients in financial software development

Địa Điểm

.
Cau Giay
Ha Noi

Tổng lượt truy cập: 323

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review Chalasoft ngay
Viết đánh giá