3.0 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 3.0
Đào tạo & học hỏi 3.0
Sự quan tâm đến nhân viên 2.7
Văn hoá công ty 2.7
Văn phòng làm việc 2.9

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review BYCN IT Vietnam ngay
Tìm kiếm

7 Reviews

Môi trường làm việc tốt cho các bạn nữ

Khuyến khích
Tháng Năm 2020

Điều tôi thích

Môi trường trẻ, chế độ tốt. Thích hợp cho các bạn mới ra trường, cho các bạn nữ thích ổn định.

Sếp thân thiện - nhiều phúc lợi

Khuyến khích
Tháng Chín 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường tốt, đồng nghiệp thân thiện & hòa đồng

Khuyến khích
Tháng Tám 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty tốt... cho tới khi có sếp là người Việt

Không khuyến khích
Tháng Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Hành xử quá tệ

Không khuyến khích
Tháng Tư 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Chế độ đãi ngộ tốt, sếp vui vẻ

Khuyến khích
Tháng Mười Hai 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công nghệ lạc hậu, không trả sổ bảo hiểm sau khi nhân viên nghỉ việc

Không khuyến khích
Tháng Sáu 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.