Buymed

Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang
Sản phẩm
501-1000
Vietnam
Thứ 2 - Thứ 6
Không có OT
Viết đánh giá

Buymed Tuyển Dụng

 • Stock option
 • Performance & salary review twice per year
 • Yearly performance bonus
Ho Chi Minh
 • Stock option
 • Performance & salary review twice per year
 • Yearly performance bonus
Tester SQL QA QC
23 ngày trước
Ho Chi Minh
23 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
13 ngày trước

Giới thiệu công ty Buymed

Significantly impact healthcare by solving complex issues

Buymed is Vietnam’s and Southeast Asia’s top healthtech company. 

We improve healthcare quality and access for practitioners, patients, and all other stakeholders (pharmaceutical producers, distributors, logistics providers, and pharmacists) in between by using transformational technology.

Tại Sao Bạn Sẽ Yêu Thích Làm Việc Tại Đây

 • 1 Stock option
 • 2 Performance & salary review twice per year
 • 3 Yearly performance bonus
Office HCMC
Office HCMC
Office HCMC
Warehouse HCMC
Warehouse HCMC


Thuocsi.vn is a leading healthtech Company for Vietnam and Southeast Asia. We elevate quality and access to healthcare through transformative technologies for practitioners to patients, and all other stakeholders (pharmaceutical manufacturers, distributors, logistics providers, and pharmacists) in between.

What we offer:

 • Stock option
 • Performance & salary review twice per year
 • Yearly performance bonus
 • Full package benefits for employees in accordance with Labor Law
 • Well-being activities (sports clubs, free snacks & drinks, other festivities)

Địa Điểm

Hồ Chí Minh
28bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao
District 1
Ho Chi Minh
Hà Nội
25 Trương Định
Hai Ba Trung
Ha Noi
Đà Nẵng
.
Hai Chau
Da Nang

Tổng lượt truy cập: 15,720

Tổng Quát

4.5

Khuyến khích làm việc tại đây

Lương thưởng & phúc lợi
4.4
Đào tạo & học hỏi
4.3
Sự quan tâm đến nhân viên
4.2
Văn hoá công ty
4.1
Văn phòng làm việc
4.4

Review "Chất"


Viết đánh giá