Thông tin chung

Mô hình công ty
Sản phẩm
Quy mô công ty
1-50 nhân viên
Quốc gia
Australia
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6
Làm việc ngoài giờ
Không có OT

Giới thiệu công ty

Chuyên môn của chúng tôi

Tại sao bạn sẽ yêu thích làm việc tại đây?

  • We have passion for games & game design
  • Work as part of a collaborative & dynamic studio
  • We love to make and play games!

Địa điểm

Địa điểm khác

*Work from home set-up

Hồ Chí Minh

HCMC, District 1, Ho Chi Minh
Hiện tại Bubblegum Interactive Pty. Ltd. không có vị trí nào đang tuyển dụng.