4.1
Khuyến khích làm việc tại đây
Đánh giá chung
4.1
Lương thưởng & phúc lợi
4.1
Đào tạo & học hỏi
3.8
Sự quan tâm đến nhân viên
3.9
Văn hoá công ty
4.0
Văn phòng làm việc
3.9

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review bbv Vietnam ngay
Viết review

8 Reviews

Rất ít Ot chỉ Ot khi có yêu cầu

Khuyến khích
Tháng Sáu 2021

Điều tôi thích

Công ty nhỏ nhưng có võ. Tuyển hàng lão làng vô để làm việc. Môi trường già nhưng chất
Chưa bao giờ OT. Thấy mấy team khác có OT và trả tiền OT đầy đủ

Đánh giá đúng năng lực nhân viên

Khuyến khích
Tháng Một 2021

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem tất cả review.

One of the best IT company ever!

Khuyến khích
Tháng Mười 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good for beginner

Khuyến khích
Tháng Năm 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc, đãi ngộ tốt

Khuyến khích
Tháng Hai 2020

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thoải mái, thưởng gia hạn hợp đồng

Khuyến khích
Tháng Mười 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường khá thoải mái, thân thiện

Khuyến khích
Tháng Tám 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

good company

Khuyến khích
Tháng Bảy 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.