4.9 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Review chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 4.5
Đào tạo & học hỏi 4.5
Sự quan tâm đến nhân viên 4.6
Văn hoá công ty 4.3
Văn phòng làm việc 4.7

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Review AXON ngay
Tìm kiếm

12 Reviews

Văn phòng đẹp

Khuyến khích
Tháng Hai 2020

Điều tôi thích

Văn phòng cty đẹp, nhiều hoạt động nhu kỷ niệm birthday, team building, etc. và đồng nghiệp thân thiện. Máy móc trang thiết bị hiện đại

Công ty tốt.

Khuyến khích
Tháng Năm 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường rất tốt

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc xứng đáng để cống hiến và học hỏi

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Challenging tasks, very nice office, good colleagues

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty có môi trường tốt nhất

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường làm việc cởi mở, có cơ hội phát triển nhiều

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Môi trường lý tưởng cho Engineer

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Công ty tốt!

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Đồng nghiệp giỏi, thân thiện, bàn ghế máy tính đều trên cả tuyệt vời

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

A place to learn and grow

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.

Moi truong tot.

Khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem review này.