4.9 sao

Khuyến khích làm việc tại đây

Đánh giá chi tiết

Lương thưởng & phúc lợi 4.6
Đào tạo & học hỏi 4.6
Sự quan tâm đến nhân viên 4.7
Văn hoá công ty 4.4
Văn phòng làm việc 4.6

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

Đánh giá AXON ngay
Tìm kiếm

11 Đánh giá

Công ty tốt.

Khuyến khích
Tháng Năm 2019

Điều tôi thích

- Máy tính xịn, được trang bị máy móc, thiết bị xịn từ tóc tới chân khi làm việc. Xịn theo đúng nghĩa .
- Bàn ghế autonomous xịn
- Đồng nghiệp vui vẻ, hoà đồng, giúp đỡ lẫn nhau. Ai cũng giỏi.
- Hay được đi nước ngoài training, conferences
- Lương và phúc lợi tốt
- Sếp bự thân thiện, hoà đồng

Công ty không có OT

Môi trường rất tốt

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường làm việc xứng đáng để cống hiến và học hỏi

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Challenging tasks, very nice office, good colleagues

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Công ty có môi trường tốt nhất

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường làm việc cởi mở, có cơ hội phát triển nhiều

Khuyến khích
Tháng Hai 2019

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Môi trường lý tưởng cho Engineer

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Công ty tốt!

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Đồng nghiệp giỏi, thân thiện, bàn ghế máy tính đều trên cả tuyệt vời

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

A place to learn and grow

Khuyến khích
Tháng Tư 2018

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.

Moi truong tot.

Khuyến khích
Tháng Mười 2017

Điều tôi thích

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

để xem đánh giá này.