Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Wynne Systems Inc now
Filter by

1 Employee Review

Sếp rất tốt, quan tâm nhân viên, đồng nghiệp dễ mến

Recommend
June 2017

What I liked

Sếp quan tâm đến nhân viên, mọi ý kiến đóng góp luôn được lắng nghe
Đồng nghiệp dễ mến