WeFit Reviews

Ba Dinh, Ha Noi
Product
151-300
Vietnam
Monday - Friday
No OT

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review WeFit now
Write a review

1 Employee Review

Start-up trẻ trung, năng động, giàu cơ hội cho những người nhiệt huyết

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
July 2018

What I liked

Tuổi trung bình trẻ (sinh năm 93 - 98), năng động, nhiệt tình
Không khí làm việc cởi mở, thoải mái
Được tự do bày tỏ quan điểm & ý kiến
Văn hoá thẳng thắn, chia sẻ

Let your voice be heard.

Review WeFit now
Write a review