Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review MB Bank now
Filter by

1 Employee Review

Môi trường tốt

Recommend
August 2019

What I liked

- Môi trường thân thiện, mọi người đoàn kết, quan tâm tới nhau
- Chế độ đãi ngộ tương đối tốt so với mặt bằng chung của các ngân hàng