VETC Viet Nam Joint Stock Company Reviews

Nam Tu Liem, Ha Noi
Product
151-300
Vietnam
No OT
Write review

Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review VETC Viet Nam Joint Stock Company now
Write review

1 Employee Review

Môi trường trẻ trung năng động, dự án tham gia mang tầm cỡ quốc gia

  • Salary & benefits

  • Training & learning

  • Management cares about me

  • Culture & fun

  • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

Văn phòng đẹp, đồng nghiệp vui tính, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cá nhân
Công ty thực hiện theo đúng luật lao động, ngoài ra khi tham gia những dự án lớn phải làm OT thường sau khi kết thúc sẽ có thưởng