21 việc làm vuejs tại Hà Nội

JavaScript Dev (AngularJS, VueJS)

Ha Noi
  • Phỏng vấn online trong dịch
  • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Frontend Developer (VueJS/ReactJS)

Ha Noi
  • Môi trường làm việc quốc tế
  • Công ty trẻ, năng động
  • Mức thu nhập hấp dẫn
VueJS ReactJS
4 ngày trước

Frontend Engineer

Ha Noi
  • English-speaking environment
  • Build user-centric culture
  • Truly value members' opinion
VueJS ReactJS
7 ngày trước