Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

32 việc làm typescript tại Hồ Chí Minh

SUPER HOT
Đăng 8 giờ trước

Full-stack Developer (TypeScript, JavaScript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Salary review 2 times per year
 • PTI insurance package
 • Year end & quarterly bonus
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Senior Fullstack Engineer (NestJS, ReactJS, TypeScript)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • International (German) Tech Product Company
 • Develop yourself with a tailored career path
 • Great Salary, Home-Office, 20 days spaid leave
SUPER HOT
Đăng 7 ngày trước

Junior Frontend Developer (VueJS/ Angular/TypeScript )

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Personal Macbook Pro provided
 • Performance review twice a year
 • No OT
SUPER HOT
Đăng 7 ngày trước

Front-End Developer (VueJS/Angular - Typescript)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Full Social Insurance, Premium Insurance
 • Budget For Learning & Training Course
 • Flexible working time, Full salary in probation
Đăng 17 ngày trước

Senior React Developer (TypeScript)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • International Tech Company with Home-Office option
 • Learn & develop yourself - Individual career paths
 • Great salary & benefits (20 paid Holidays)
Nhận thông tin việc làm typescript tại Ho Chi Minh qua email
SUPER HOT
Đăng 15 giờ trước

Senior Backend Engineer (Ruby/Python/Java, hybrid)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Build high-impact products
 • Multi regional colleagues
 • WFH & Flexible working hours
SUPER HOT
Đăng 3 ngày trước

Senior Front-end Engineer (React.JS, Next.JS)

Linh hoạt
Ha Noi - Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.