10 việc làm typescript tại Hà Nội

 • 100% foreign invested company (Norway)
 • Working with top Norwegian engineers
 • Approach to most innovative technologies (IOT, AI)
Ha Noi
 • 100% foreign invested company (Norway)
 • Working with top Norwegian engineers
 • Approach to most innovative technologies (IOT, AI)
Hot
Ha Noi
2 ngày trước
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
7 ngày trước
 • 100% Salary during probation
 • Up to 14th-month salary
 • Flexible Working Hours & Good Healthcare Benefits
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • 100% Salary during probation
 • Up to 14th-month salary
 • Flexible Working Hours & Good Healthcare Benefits
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
1 ngày trước
 • Làm việc với các công nghệ mới
 • Lĩnh vực chứng khoán hấp dẫn
 • Liên tục được đào tạo
Ha Noi
 • Làm việc với các công nghệ mới
 • Lĩnh vực chứng khoán hấp dẫn
 • Liên tục được đào tạo
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
1 ngày trước
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Ha Noi
 • Cutting-edge technologies
 • Competitive salary and benefit
 • On-site opportunity in Nordic
Ha Noi
8 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
12 ngày trước