128 việc làm tester tại Việt Nam cho bạn

Software QA Manual Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Tester (SQL, MySQL)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior/Leader QC (QA QC/Tester/ English)

Ho Chi Minh

Senior QA Tester

Ho Chi Minh

Tester

Ho Chi Minh

QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh

Senior QA QC (Tester)

Ho Chi Minh

QA QC Tester Lead (Database)

Ho Chi Minh

Mid-Senior Tester (QA QC, English)

Ha Noi

QA Automation Engineer (Tester/C#/QA QC)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Tester qua email

Automation Tester

Ho Chi Minh

Quality Assurance Engineer (Tester)

Ha Noi

Senior Tester cum Test Leader

Ha Noi

Tester/ QA QC (English), 600$ – 900$

Ho Chi Minh

Automation Tester (QA QC)

Da Nang

Automation Tester

Ha Noi

Tester (Japanese, QA QC)

Da Nang

Software Tester

Ho Chi Minh

Tester cum IT Comtor (Japanese, QA QC)

Ho Chi Minh
  • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
  • Thu nhập hấp dẫn
  • Môi trường hiện đại/thân thiện

03 Automation Tester (Up to $1000)

Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Sun* Inc. Headline Photo
Sun* Inc. Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia