133 việc làm tester tại Việt Nam cho bạn

Sr. QA Engineer (QA QC/Tester/English)

Ho Chi Minh

[Urgent] QA Tester (Mobile Apps) (Nữ)

Ha Noi

QA QC Engineer (Tester)

Ha Noi

Automation QA QC/ Tester (Java, SQL)

Ho Chi Minh

Chuyên viên cao cấp Kiểm thử (Tester)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Tester (QA QC, English)

Ho Chi Minh

Quality Control Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh

02 Tester (QA/QC)

Ha Noi

Software Tester

Ho Chi Minh

Quality Control Engineer (QC, Tester)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Tester qua email

02 Senior Tester/QA (Up to $900)

Ha Noi

Software Tester (QA QC, Agile)

Ho Chi Minh

Tester (QA QC)

Ha Noi

Software Tester

Ha Noi

05 Tester (QA QC)

Ha Noi

Senior Automation Tester (Up to $2000)

Ho Chi Minh

Teser/ Game Tester - Up 1000$

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Tester (Up to $800)

Ha Noi

Software QA Engineer (Tester, QA/QC)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.