169 việc làm tester tại Hồ Chí Minh

20 Automation Tester (Java/Python/QA QC)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • 13th month salary and bonus
  • 18 leaves per year
  • Medical benefits for family

Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
  • Highly competitive salary
  • 15 days leave/year
  • Monthly profit sharing program
Tester QA QC
5 ngày trước

Quality Assurance (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
  • Thu nhập 1000$ ~ 1600$
  • Sản phẩm 1 triệu paid users
  • Tự quyết giải pháp công nghệ
QA QC Tester
5 ngày trước