7 việc làm software architect tại Hồ Chí Minh

Đăng 20 ngày trước

Software Architect (Technical Architect)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Flexible working hours & work from home policy
  • Grow professionally in a global environment
Nhận thông tin việc làm software-architect tại Ho Chi Minh qua email
Đăng 20 ngày trước

Engineering Manager (Remote/Hybrid Working)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Competitive salary & stock options
  • Flexible working hours & work from home policy
  • Grow professionally in a global environment

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.