31 việc làm software architect tại Việt Nam cho bạn

C++ Developer (OOP, Software Architect)

Ho Chi Minh

eCommerce Developer (Magento, Headless)

Ho Chi Minh

Technical Manager

Ho Chi Minh

IT Enterprise Architect

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất

System Architect (Java, JavaScript)

Ho Chi Minh
  • 13th month salary
  • Private insurance (Generali)
  • Year End Bonus

Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Solution Architect (Java, JavaScript)

Ha Noi

Tester

Ho Chi Minh

Senior Security Architect (InfoSec)

Ho Chi Minh

Technical Architect (iOS, Swift, NodeJS)

Ho Chi Minh

Java Technical Architect (microservices)

Ho Chi Minh

[HCM] 02 PQA Engineer (Up to $1500)

Ho Chi Minh

Project Manager, IT Department (GCB6)

Ho Chi Minh

C.viên cao cấp/chính Kiến trúc hệ thống

Ha Noi

Solution Architect (Vice Director)

Ho Chi Minh

Software Engineer (AI Product)

Ho Chi Minh

Back-end Dev (Python, Django, Architect)

Ha Noi

IT Bridge Engineer (BrSE/PM/Japanese)

Ho Chi Minh

.NET Developer (.NET Core, MSSQL, API)

Ha Noi

.Net Technical Architect - onsite US

Ho Chi Minh
Ha Noi

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.