Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Headline Photo
Mcredit - Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei Vietnam Big Logo

16 việc làm software architect tại Việt Nam

Đăng 20 ngày trước

Software Architect (Technical Architect)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Competitive salary
  • Flexible working hours & work from home policy
  • Grow professionally in a global environment
Đăng 20 ngày trước

Engineering Manager (Remote/Hybrid Working)

Linh hoạt
Ho Chi Minh
  • Competitive salary & stock options
  • Flexible working hours & work from home policy
  • Grow professionally in a global environment
Đăng 23 ngày trước

Solution Architect

Tại văn phòng
Ha Noi
  • Competitive salary with 14-month minimum package
  • MIC Premium Healthcare, Life & Cancer Insurance
  • 15 days for annual leave & wellness allowance

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.