13 việc làm software architect tại Việt Nam cho bạn

Solution Architect (Up to $2500)

Ho Chi Minh

Solution / Technical Architect

Ho Chi Minh

Software Engineer C++

Ho Chi Minh

System Analyst (4 in Hanoi; 3 in HCMC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

05 Big Data Architects/Engineers

Ho Chi Minh

Technical Architect - Up to $7K

Ho Chi Minh

Sr Project Manager (Attractive Salary)

Ha Noi
Ho Chi Minh
Nhận các việc làm Software Architect qua email

Senior .NET Technical Architect

Ho Chi Minh

Big Data Engineer

Ho Chi Minh

Chief Architects (.NET, Java, PHP)

Ha Noi
  • Thu nhập 2000$ ~ 3000$
  • Sản phẩm 1 triệu paid users
  • Tự quyết giải pháp công nghệ

Software Engineer

Ho Chi Minh

Java Technical Lead/Architect

Ho Chi Minh

Enterprise Software Project Manager

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

GMO-Z.com RUNSYSTEM Headline Photo

GMO-Z.com RUNSYSTEM - Thành viên Tập đoàn GMO INTERNET - Nhật Bản

Ha Noi