28 việc làm software architect tại Việt Nam

Software Architect-NodeJS, Sign-on bonus

Ho Chi Minh
  • Attractive annual bonus
  • Monthly activities, team build
  • Macbook Pro provided

Technical Manager (Product Company)

Ho Chi Minh
  • Attractive Salary and Benefits
  • Amazing Clients
  • Product driven company

IT Enterprise Architect

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất