25 việc làm scrum tại Việt Nam

 • We truly value your thoughts and opinions
 • Global and professional
 • Growth, Trust and Transparency
Ho Chi Minh
Da Nang
 • We truly value your thoughts and opinions
 • Global and professional
 • Growth, Trust and Transparency
Ho Chi Minh
Da Nang
13 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
27 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
13 giờ trước
Hot
Ho Chi Minh
Ha Noi
7 ngày trước
 • Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Việt Nam
 • Mức lương - thưởng hấp dẫn. Lên đến 2500$
 • Đào tạo, làm việc trực tiếp với Kỹ sư top đầu
Ha Noi
 • Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Việt Nam
 • Mức lương - thưởng hấp dẫn. Lên đến 2500$
 • Đào tạo, làm việc trực tiếp với Kỹ sư top đầu
.NET Agile ERP
12 ngày trước
Ha Noi
12 ngày trước