17 việc làm scrum tại Việt Nam

Ho Chi Minh
18 ngày trước
Ho Chi Minh
Ha Noi
20 ngày trước
  • Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Việt Nam
  • Mức lương - thưởng hấp dẫn. Lên đến 1700$
  • Đào tạo, làm việc trực tiếp với Kỹ sư top đầu
Ha Noi
  • Tập đoàn Dược phẩm hàng đầu Việt Nam
  • Mức lương - thưởng hấp dẫn. Lên đến 1700$
  • Đào tạo, làm việc trực tiếp với Kỹ sư top đầu
.NET Scrum Angular
20 ngày trước
Ha Noi
20 ngày trước
Ho Chi Minh
25 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
Da Nang
6 ngày trước
Ho Chi Minh
Da Nang
15 ngày trước