5 việc làm scala tại Việt Nam

 • 100% salary during probation
 • Annual Leave: 18 days/ year
 • Hybrid working condition
Ho Chi Minh
 • 100% salary during probation
 • Annual Leave: 18 days/ year
 • Hybrid working condition
Python Scala AWS
1 ngày trước
Hot
Ho Chi Minh
1 ngày trước
 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
Ha Noi
 • Môi trường TRẺ, TÀI NĂNG, nhiều cơ hội phát triển
 • Công ty Product: hệ thống lớn, không ngừng tối ưu
 • Thu nhập cạnh tranh (500$ - 2000$), chế độ hấp dẫn
Hot
Ha Noi
1 ngày trước
 • World-class engineering team
 • Work-Life Balance
 • Top Salary, Awesome Benefits
Ho Chi Minh
 • World-class engineering team
 • Work-Life Balance
 • Top Salary, Awesome Benefits
Java Scala Python
21 ngày trước
Ho Chi Minh
21 ngày trước