Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật
Trusting Social Headline Photo
Trusting Social Vietnam Big Logo

22 việc làm quan ly san pham tại Việt Nam

SUPER HOT
Đăng 2 ngày trước

Product Manager - AGI for Enterprise

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Game Product Manager

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Working with a multicultural team
 • Hybrid work culture
 • Recognition and reward based on performance
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Product Manager

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Product Manager (eKYC)

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
Đăng 28 ngày trước

Connected Car Cloud Product Manager

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
Đăng 28 ngày trước

Mobile Application Product Manager

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Senior Product Owner

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Môi trường đẩy nhanh phát triển năng lực
 • Nơi quy tụ nhân tài người Việt trên toàn cầu
 • Văn hóa thành công, đề cao sáng kiến
SUPER HOT
Đăng 5 ngày trước

Product Owner - AGI / LLM for Enterprise

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
SUPER HOT
Đăng 6 ngày trước

Scrum Master (Project Manager, Agile)

Tại văn phòng
Ha Noi
 • Chance to grow up in your career path
 • Talented and enthusiastic colleagues.
 • Amazing new tech in Bigdata & AI
Đăng 26 ngày trước

Software Development Program Manager

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Competitive salary, Long-term product
 • PVI Health Insurance
 • 13th month salary, Bonus, Happy Friday

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.