22 việc làm quan ly san pham tại Việt Nam

Đăng 13 ngày trước

Senior Product Manager

Linh hoạt
Ho Chi Minh
 • Build high impact and high value products
 • Various types of projects available
 • Work with talented team members
Đăng 17 ngày trước

Product Manager

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Flexible working hour
 • Private health care insurance
 • Premium annual health care check
Đăng 19 ngày trước

Product Manager - AGI / LLM for Banking Industry Apps.

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Tech Operations Director

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
SUPER HOT
Đăng 4 ngày trước

Engineering Director

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
HOT
Đăng 4 ngày trước

Product Owner

Linh hoạt
Ho Chi Minh - Ha Noi - Da Nang
Đăng 8 ngày trước

Java Project Lead (hybrid working ~ $4500)

Linh hoạt
Ha Noi
 • Hybrid working; Flexible time; Macbook Pro
 • L&D programs; 17 days off
 • 13.7 million B2C users; 140,000+ business customer
Đăng 12 ngày trước

IT Security - Infrastructure Section

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Công nghệ Update liên tục
 • Phúc lợi hấp dẫn
 • Môi trường chuyên nhiệp thân thiện
Đăng 22 ngày trước

Product Owner - AGI/LLM for Banking Industry Apps

Tại văn phòng
Ho Chi Minh
 • Top Salary, Awesome Benefits
 • Premium healthcare for 3 members in family
 • Grab to work, Lunch allowance for all employee

Xin lỗi! Việc làm bạn đang tìm kiếm không tồn tại.