34 việc làm qa tại Việt Nam cho bạn

Junior Software Quality Engineer (QA)

Ha Noi

Quality and Tester Engineers (QC - QA)

Ho Chi Minh

Senior QA/Tester

Ho Chi Minh

02 Software Tester / QA / QC

Ho Chi Minh

QA / QC / Tester

Ho Chi Minh

Urgent - Software Tester / QA / QC

Ho Chi Minh

Quality Control (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
Nhận các việc làm qa qua email

Quality Control Engineer (QA QC)

Ho Chi Minh

(04) QA Engineer/Tester

Ha Noi

40+ Senior Software Tester/ QA/ QC

Ho Chi Minh

Quality Assurance (QA)

Ha Noi

FT: QA / QC / Software Tester - HCMC

Ho Chi Minh

5 .Net Developers (C#/SQL)

Ho Chi Minh

5 .Net Developers (C#/SQL)

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

DEK Technologies Headline Photo

An Australian outsourcing design company with experience in all aspects of project life cycle

Ho Chi Minh