145 việc làm qa tại Việt Nam cho bạn

QA/QC Engineer (All level)

Ho Chi Minh

Senior QA Automation-Tester/Selenium/SQL

Ho Chi Minh

Tester /QA

Ha Noi

Automation QA-QC Engineer

Ho Chi Minh

Quality Assurance (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

Tester Team Leader (QA QC)

Ha Noi

Software Test/QA Engineer, Da Nang

Da Nang

QA Software Engineer - Up to 40 mil

Ho Chi Minh

Junior Tester (Games, QA QC)

Ho Chi Minh

IT Test Leader (QA QC/Tester, Japanese)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Senior QA/QC

Ho Chi Minh

QA/QC Automation Engineer

Ho Chi Minh

IT Tester (QA/QC, SQL)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Software Quality Assurance Eng. (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary

Manual QC Engineer (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh

Software Tester (QA QC)

Ha Noi

Junior QA QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh
Others

Sr. QA Automation (Tester/QA QC/English)

Ho Chi Minh

10 Penetration Testers (QA QC) up to $4k

Ho Chi Minh
 • Very Attractive salary&benefit
 • Review salary 2 times/year
 • Quarter performance bonus

QA/QC Engineer

Ho Chi Minh

Nhà Tuyển Dụng Nổi Bật

Shopee Headline Photo
Shopee Others

Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan.